Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos, Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaiga, nesiekianti pelno, teikianti šias paslaugas:

  • Antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: vidaus ligų, vaikų ligų II, geriatrijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos I-I (vaikų ir suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II (suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II (vaikų);
  • Pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos;
  • Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos, dermatovenerologijos, vaikų ligų, oftalmologijos, otorinolaringologijos, ortopedijos ir traumatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, urologijos, akušerijos ir ginekologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, chirurgijos;
  • Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: klinikinės fiziologijos, radiologijos (rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų), echoskopijos, endoskopijos, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II (judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų, ginekologinių ligų, odos ligų), suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų), vaikų raidos sutrikimų akstyvosios reabilitacijos;
  • Bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos), kineziterapijos, masažo, dienos chirurgijos (I-IV), laboratorinės diagnostikos.

Paslaugos teikiamos pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM 1999-12-17 d. išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1100, kuri atnaujinta 2019-02-26 d.

VIZIJA

Lincencijuota, daugiaprofilinė antrojo lygio rajoninio lygmens ligoninė, pranašumo siekianti per kokybę ir gerų sąlygų sukūrimą pacientams ir darbuotojams. 

MISIJA

Teikti pacientams pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus asmens sveikatos priežiūros paslaugas; tinkamai naudotis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjų ir paslaugų užsakovų reikalavimus; užtikrinti pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą, prisiimti pilną atsakomybę už ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams.