KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS ĮSAKYMAS

DĖL naujos redakcijos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
2017 m. birželio  mėn. 30 d. Nr. 32-1

Gargždai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės įstatų 34.8 punktu:

  1. Tvirtinu naujos redakcijos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vidaus tvarkos taisykles (pridedamos);
  2. Laikau netekusiu galios vyriausiosios gydytojos 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 39 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“.
  3. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

Vyr. gydytojos pavaduotoja laikinai pavaduojanti vyr. gydytoją Virgina Ruškienė

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS