Korupcijos prevencija

Pastaruoju metu Gargždų ligoninėje vis didesnis dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai: paruoštas priemonių planas, visi darbuotojai supažindinti pasirašytinai su elgesio kodeksu, gydytojų darbo vietose reklamuojami šūkiai ,,Geriausia dovana gydytojui – Jūsų šypsena“.

Gargždų ligoninės administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir kitos nusikalstamos veikos), kai  siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti kyšininkavimą arba papirkimą.

Asmenys, susidūrę su galimais korupcijos atvejais ligoninėje, prašome apie tai pranešti telefonu darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.:

  • vyriausiajai gydytojai – tel. 8 46 452476,  el. paštu [email protected];
  • vyriausiosios gydytojos pavaduotojai I. Stalmokienei, atsakingai už korupcijos prevenciją – tel. 8 46 453357, el. paštu [email protected]
  • Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai pasitikėjimo telefonu 8 46 400008.

Sveikatos Apsaugos Ministerija prašo Jus būti pilietiškais ir informuoti apie korupcijos atvejus anoniminiu skambučiu. Nemokamo telefono linija 8 800 66004, el. paštas [email protected]

Jei susidūrei su korupcija – pranešk STT. ,,Karštoji linija“ visą parą – 8 5 2663333, el. paštas [email protected], faksas – 8 5 2663307.

Asmenys pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT administravimo valdybos pareiškimų nagrinėjimo skyriuje: A.Jakšto g. 6 Vilniuje.

Duodamas ar imdamas kyšį darai nusikalstamas veikas pagal BK straipsnius:

  • 225 str. – kyšininkavimas;
  • 227 str. – papirkimas;
  • 228 str. – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi;
  • 229 str. – tarnybos pareigų neatlikimą.

Primename, kad LR įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė LR BK 236 str.

Sąrašas pareigybių, dėl kurių prieš skiriant į pareigas teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją

Socialinė reklama: įstaigos pacientų, lankytojų ar bendruomenės švietimui (spausti čia)

Korupcijos prevencijos programa 2020-2025 metams

Korupcijos prevencijos programa 2017-2019 m.

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2017-2019 m.

Paramos gavimo apskaita ir viešinimas. 2022 m.

Paramos gavimo apskaita ir viešinimas. 2023 m.

Ataskaita, korupcijos prevencijos 2020-2025 m. priemonių plano vykdymas už 2022 m.

Ataskaita, korupcijos prevencijos 2020-2025 m. priemonių plano vykdymas už 2021 m.

Ataskaita, korupcijos prevencijos 2020-2025 m. priemonių plano vykdymas už 2020 m.

Ataskaita, korupcijos prevencijos 2017-2019 m. priemonių plano vykdymas, už 2019 m.

Ataskaita, korupcijos prevencijos 2017-2019 m. priemonių plano vykdymas, už 2018 m.

LR SAM 2019 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-801 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

LR Korupcijos prevencijos įstatymas 2002 m. gegužės 28 d. Nr.IX-904

2019 m. kovo 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-87 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo ir kandidatų skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti suteikimo“

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis