Organizacinė struktūra


PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T11-13